Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Korrik 2020

Postuar më: 29 Korrik 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Korrik 2020: V E N D I M PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË GRANTIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KONFEDERATËS ZVICERANE, PËR BASH...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Korrik 2020

Postuar më: 22 Korrik 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Korrik 2020:   V E N D I M PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR FINANCIMIN E RINDËRTIMIT TË NJËSIVE TË BANIMIT NË NDËRTESA (PALLAT), TË DËMTUARA, NË ZO...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Korrik 2020

Postuar më: 15 Korrik 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Korrik 2020:    V E N D I M PËR MIRATIMIN E LISTËS SË INFRASTRUKTURAVE KRITIKE TË INFORMACIONIT DHE TË LISTËS SË INFRASTRUKTURAVE TË RËNDËSISHME TË INFORMACIO...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 08 Korrik 2020

Postuar më: 8 Korrik 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 08 Korrik 2020: V E N D I M PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT, MIRATUAR NË BUXHETIN E VITIT 2020, PËR FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT OSE TË RIPARIMIT TË BANESAVE INDI...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 01 Korrik 2020

Postuar më: 1 Korrik 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 01 Korrik 2020:  V E N D I M PËR MIRATIMIN E ÇMIMEVE DHE TË KATEGORIVE QË PËRFITOJNË FALAS TEKSTET E BOTUARA NGA QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN, PËR VITIN SHKOLLOR 2020...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Qershor 2020

Postuar më: 24 Qershor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Qershor 2020   V E N D I M PËR KRIJIMIN E BAZËS TË TË DHËNAVE SHTETËRORE TË STUDENTËVE, TË CILËT STUDIOJNË JASHTË VENDIT, DHE SHTETASVE TË HUAJ ME ORIGJINË S...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Qershor 2020

Postuar më: 17 Qershor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Qershor 2020: V E N D I M PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT TË BANESAVE INDIVIDUALE DHE NJËSIVE TË BANIMIT NË NDËRTESA (PALLAT...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Qershor 2020

Postuar më: 10 Qershor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Qershor 2020:    A K T  N O R M A T I V PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.8952, DATË 10.10.2002, “PËR LETËRNJOFTIMIN ELEKTRONIK TË SHTETASVE SHQIPTARË”, TË NDRYS...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 03 Qershor 2020

Postuar më: 3 Qershor 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 03 Qershor 2020:   A K T N O R M A T I V PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.8668, DATË 23.10.2000, “PËR PAJISJEN E SHTETASVE SHQIPTARË ME PASAPORTË PËR JASHTË SHTETIT”...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Maj 2020

Postuar më: 27 Maj 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Maj 2020: V E N D I M PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT TË POLITIKAVE STRATEGJIKE dhe TË Planit KOMBËTAR PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE 2020-2035 Në mbështetje të nen...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Maj 2020

Postuar më: 20 Maj 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Maj 2020 V E N D I M PËR MIRATIMIN E ÇMIMEVE TË SHITJES SË TEKSTEVE TË BOTUARA NGA QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN, “KLASIKËT DYGJUHËSH” DHE “FJALOR DYGJUHËSH P...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Maj 2020

Postuar më: 13 Maj 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Maj 2020: V E N D I M PËR MIRATIMIN E GARANCISË SHTETËRORE TË HUAS ME BANKAT TREGTARE PËR GARANTIMIN E HUAMARRJES SË TREGTARËVE OSE SHOQËRIVE TREGTARE PËR TË MUNDËS...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 06 Maj 2020

Postuar më: 6 Maj 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 06 Maj 2020: V E N D I M PËR HAPJEN E KONSULLATËS SË PËRGJITHSHME TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË BEIRUT, REPUBLIKA E LIBANIT Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetut...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Prill 2020

Postuar më: 30 Prill 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Prill 2020:   V E N D I M PËR DHËNIEN E NDIHMËS ME PERSONEL INFERMIER PËR REPUBLIKËN E ITALISË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 3, të neni...


Akt normativ për përjashtimin e zbatimit të procedurave dhe të afateve për përgatitjen e projektdokumentit të programit buxhetor afatmesëm për vitin 2020

Postuar më: 22 Prill 2020

A K T  N O R M A T I V PËR PËRJASHTIMIN E ZBATIMIT TË PROCEDURAVE DHE TË AFATEVE PËR PËRGATITJEN E PROJEKTDOKUMENTIT TË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËR VITIN 2020 Në mbështetje të nenit 101 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit t...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët